Klady a zápory pani Heleny

Plusy

+ Organizácia školských detí, vznikali iskričky, pionieri (spolu sa hrali, mali akcie napr. do prírody,...)

+ Kľúče na krku detí, rodičia sa nebáli, zo školy chodili samé

+ Ľudia sa viac rozprávali, dobré aj susedské vzťahy

+ Krúžky pre deti zadarmo

+ Deti sa na dvore spolu hrali

+ Každý musel byť zamestnaný

+ Konzumácia toho, čo sa v republike vyrábalo, vyprodukovalo

+ Školy zadarmo

+ Viac rodinných rekreácií (ROH, zamestnanecké chaty)

+ Spartakiáda, vyvrcholenie v Prahe (deti s rodičmi, ...dospelí, ... vojaci)

Mínusy

- 1.máj v každom počasí, povinne stredné školy

- Nedostatkové tovary/ pod pultom

- Voľne sme nemohli chodiť do “kapitalistických štátov”, len s potvrdením (Rakúsko, Juhoslávia,...)

- Nepredávali sa zahraničné tovary (len v Tuzexe)

- Vznikli veksláci, predávali na čierno peniaze do Tuzexu

- Emigrácia ľudí, ktorí nesúhlasili so štátnym zriadením (stredoškolsky, vysokoškolsky vzdelaní ľudia)

- Na stredné a vysoké školy sa dostávali najprv detí komunistov, robot. triedy,

- Prezamestnanosť

- Potláčanie náboženstva (kontrola, kto chodí do kostola)

- Preferovanie Sov. zväzu (nech žije Lenin! So sov. zväzom na večné časy!)

- Viac strachu o zamestnanie (či si niečo “nepovedal”, veľká samokontrola)