DEDO MRÁZ

Komunizmus priniesol po vojne množstvo nového. Vláda chcela odtrhnúť prostých ľudí od starých zvykov, na ktoré spomienky by mohli vyvolať nespokojnosť a vzburu proti novému, sľubne vyzerajúcemu režimu. Keďže prevládal názor, že hlava Sovietskeho zväzu je najhlavnejším vodcom všetkých ľudí spadajúcich pod toto územie, museli sa zbaviť jednej z najväčších pých Čechov a Slovákov - a to viery. Zakázalo sa všetko duchovné – návštevy kostolov, náboženské rituály a samozrejme, sviatky. Výnimkou neboli ani Vianoce.

Aby úspešne zakryli zmiznutie Jezuliatka, narodenie náboženskej osobnosti nahradili narodeninami hlavnej žijúcej ikony - samotného Josifa Stalina. Stalin, narodený 18. decembra bol perfektným kandidátom na ateistický vzor pre mladých komunistov a ešte lepším pre umlčanie viery.

Avšak ani komunisti neboli hlúpi. Vedeli, že takú starú tradíciu ako je Štedrý Večer od ľudí neodtrhnú – môžu ju však pozmeniť a zbaviť ju náboženskej hodnoty. Tu na scénu nastupuje Dedo Mráz. 

„ Ježiško zostarol, narástli mu fúzy a stal sa z neho Dedo Mráz,” komentoval v zime roku 1952 Antonín Zápotocký. „Nechodí už nahý a otrhaný, ale je pekne oblečený, v baranici a v kožuchu. Nahí a otrhaní nechodia už dnes ani naši pracujúci a ich deti.”

Fiktívna postava Ježiška bola nahradená „skutočným" Dedom Mrázom. V období Vianoc sa spievali komunistami zložené piesne oslavujúce tohto bradatého muža v kožuchu, Dedo Mráz navštevoval deti a aj televízia sa podieľala na spopularizovaní nového komunistického trendu. 

Príkladom propagandy pomocou Deda Mráza je film Mrázik, kde vystupujú v komunistickej dobe idealizované postavy. Taktiež figuruje myšlienka neposlušnosť=trest a poslušnosť=odmena. Rovnako aj postava Nastenky je dobrá, pretože je pracovitá, zatiaľ čo jej sestra Marfuša je lenivá-záporná postava ->  myšlienka pracovitý človek=dobrý človek. 

Po ukončení režimu sa náboženstvo aj Vianoce vrátili do starých koľají a Dedo Mráz sa pomaly vytrácal z pamäte starších. Ježiško znova zaujal svoje miesto v jasličkách pri oslíkovi a jeho staršia verzia sa zachovala už len v stále populárnom filme, omaľovánkach a histórii.

dedo-mraz-1.jpg

dedo-mraz-2.jpg

dedo-mraz-3.jpg

dedo-mraz-5.jpg

dedo-mraz-4.jpg