Ako sa v tých názvoch vyznať a ktorý režim si vlastne držal vládu nad našou krajinou?

Autoritarizmus 

Možno tu zahrnúť všetky politické systémy, kde právo konečného rozhodovania v mene spoločnosti spočíva v rukách určitých osôb, privilegovaných tried alebo skupín.

Niektoré režimy vytvárajú zdanie demokracie (voľby prebiehali napríklad aj v bývalom Sovietskom zväze, na Kube, v Iraku, no aj u nás, kedy bola len jedna kandidátka a kto nesúhlasil, mohol vhodiť prázdny lístok, no to si dovolil iba málokto), iné vládnu brutálnym a extrémnym spôsobom.

Hlavným kritériom je, či ľudia, ktorí vládnu MÔŽU VEREJNOSŤ IGNOROVAŤ (hoci niekedy to je rafinovanejšie, keďže to tak nevyzerá) alebo nie. Za najextrémnejšiu a najúspešnejšiu formu autoritarizmu sa považuje totalita charakteristická pre 20. storočie.

Totalita

Režim štátu založený na TOTALITNOM presadzovaní štátnej moci, ideológie vo všetkých oblastiach, čo znamená jedinú politickú stranu, ktorá vládne, prísna cenzúra (kontrola tlače), zákaz akejkoľvek kritiky vlády, zákaz niektorých náboženských alebo politických praktík. Často sa to deje aj násilnými a bezprávnymi metódami.

Sila štátu je neobmedzená, ovláda ako verejný, tak aj súkromný život. Spôsobuje to najmä strach, ktorý sa ľudia na predných pozíciách nesnažia zmierniť, skôr ho podporujú, aby si zabezpečili “spoluprácu” ľudí, čiže ich poslušnosť.

Považuje sa za najextrémnejšiu formu autoritarizmu.

Fašistický taliansky premiér Benito Mussolini tento režim zhrnul ako: “Všetko v rámci štátu, nič mimo štátu, nič proti štátu.”

Socializmus

Socializmus je ideológiou usilujúcou sa o sociálnu rovnosť, ktorá ale zastiera svoje zámery heslami vlastenectva a socializmu. Utvorenie beztriednej spoločnosti odôvodňuje predovšetkým vykorisťovateľským princípom kapitalizmu (zakladá sa na súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov, líši sa však od trhovej ekonomiky).

Pochádza z latinského slova socius, čiže spoločník alebo druh, s ktorým zdieľate spoločný životný priestor. Tento spoločenský systém je postavený na KOLEKTIVIZME, kedy spoločnosť (občania) kolektívne vlastnia výrobu, distribúciu a obchod cez štátne vlastníctvo. NEJDE O BOHATSTVO JEDINCA, ALE O ROVNOSŤ. Štát tu potláča konkurenciu, čím rozhoduje napríklad o cene, investíciách a snaží sa vyriešiť domnelú nerovnosť, nespravodlivosť, alebo pocit nespravodlivosti.

Na tému socializmu a kapitalizmu sa kedysi vyjadril aj Winston Churchill: “Kapitalizmu je vlastná jedna vada: nerovnomerné rozdelenie bohatstva. Socializmu je vlastné naproti tomu jedna cnosť: rovnomerné rozdelenie biedy.”

Dá sa považovať ako druhá fáza vývoja ku komunizmu (ľudová demokracia -> socializmus -> komunizmus), ktorou bolo zriadenie marxistov a leninistov.

V súčasnosti ho delíme na sociálnodemokratický prúd (tieto strany sa označujú v západnej Európe ako socialistické) a na komunistický prúd.

Zaujímavú myšlienku vyjadril aj škótsky románopisec a novinár Gilbert Adair: “Socializmus je nielen otázka robotnícka alebo takzvaného štvrtého stavu, ale prevažne ateistická otázka, otázka súčasného vtelenia ateizmu, otázka Babylonskej veže, stavanej práve bez Boha, nie aby dosiahli nebesá zo zeme, ale aby nebesá strhli na zem.” Viete inak, že výraz socializmus použili na začiatku 19. Storočia vo svojich dielach Francúzi, ale ich pokusy predbehol práve Robert Owen s kooperatívnou kontrolou výroby v jeho dielňach v škótskom New Lanarku po roku 1800? Možno práve preto by mohlo vyjadrenie občana tej istej krajiny po vyše 200 rokoch zaujať...

Ak ste si niekde všimli bankovky socialistického štátu, majú istú symboliku, je na nich totiž vyobrazený robotník s roľníčkou,  či Lenin ako zakladateľ socialistického štátu.

Ak chcete vedieť viac, video Ako (ne)fungoval socializmus? si môžete pozrieť aj na https://www.youtube.com/watch?v=VWi2BcAq57Q , kde Vám predstavia skutočný, nie propagovaný dopad na Československú ekonomiku a tiež napríklad ako sa vtedajšia ekonomika odlišuje v porovnaní s trhovým systémom.

Komunizmus 

Idea komunizmu vznikla už pred našim letopočtom v Starovekom Grécku, ktorú Hésiodos, Verglio, či Ovídio označili ako Zlatý vek, kedy súkromné vlastníctvo neexistovalo. Ono bolo vraj príčinou, že sa ľudia začali hnať za hanebnou žiadostivosťou po majetku. To sa však nemohlo stať, keď im nič skutočne nepatrilo.

Komunizmus, ktorý si však my predstavíme vyzerá ako NEDEMOKRATICKÉ ŠTÁTNE ZRIADENIE ZALOŽENÉ NA VLÁDE JEDINEJ STRANY, PLÁNOVANEJ EKONOMIKE, ČI BEZTRIEDNEJ EKONOMIKY.

Pochádza z takisto latinského slova, communis, spoločný, ktorý však vo svojej čistej forme (v súlade s definíciou) nebol nikdy a nikde dosiahnutý na úrovni štátu. Preto sa pod týmto pojmom rozumejú najmä opatrenia vykonané štátmi, ktoré sa za komunistické považovali (ZSSR a krajiny východnéhov bloku). Tiež sa mu celosvetovo zvykne pripisovať až do 90 miliónov obetí, ktoré ale jeho zástancovia považujú za prehnané.

Politických systémov sa vystriedalo na našom území v krátkom období viacero. Z jedného sa odštiepil druhý alebo sa len inak pomenoval, no ostával rovnaký. Mnohokrát ste iste počuli alebo si sami myslíte, že počas týchto (totalitných) politických systémov bolo lepšie. Každý mal prácu, bývanie... Človek si ale po istej dobe pamätá spravidla len to pozitívne a ostatné jeho pamäť vytesní. Na čo by už len bolo, trápiť sa nad niečím, čo už ani nie je? Priniesli sme Vám tu niekoľko politických smerov, z ktorých aj tie najextrémnejšie majú mnohých priaznivcov. Aj pri spôsobe života platí tisíc ľudí, tisíc chutí. A ak ste došli až tu, sme rady, že ste tak urobili 😊

Zdroj fotografie: https://www1.pluska.sk/regiony/bratislava/zlaty-stary-socializmus-toto-ste-inokedy-nezazili